Undervisning

Jeg afvikler både kortere foredrag, enkeltstående temadage, eller længerevarende uddannelses og træningsforløb for pædagogiske behandlingsinstitutioner mv. indenfor mit specialefelt. Eksempler følger herunder.

· Kognitiv behandling og kognitiv pædagogik
· Kommunikation, svære samtaler og konflikthåndtering
· Motivationsproblematikker og motivationsarbejde
· Selvskadende adfærd
· Etiske perspektiver og dilemmaer indenfor behandling, pædagogik og
  sundhedsydelser.
· Sorg og krise – psykologiske og eksistentielle perspektiver  
· Angstlidelser
· Tvangstilstande (OCD)
· Miljøterapi i forhold til unge