Supervision

Jeg tilbyder supervision både individuelt og i gruppe til

  • Psykologer

  •  Andre professionelle, for hvem kontakt og dialog står centralt i arbejdet (pædagoger, lærere, læger og øvrigt sundheds personale).

  •  Ledere.

Hvad der skal være i fokus i supervision afhænger selvsagt af den/de som modetager supervision, men nedenstående er meget almindeligt:

 - Kontakten og kommunikationen , hvilke barrierer og hvordan fremme kontakt?

 - Metodiske muligheder i arbejdet.

 - Klargøring og håndtering af personligt-faglige barriere og styrker i forhold
   til konkrete sager og mål for arbejdet.

 - Samarbejdsmæssige problemstillinger.

 - Overvejelser om relevante målsætninger og succeskriterier.

 - Klargøring eller adskillelse af problemstillingens forskellige perspektiver
   (organisatoriske, personlige, kulturelle, fagspecifikke, samarbejdsmæssige osv.)

 - Etiske overvejelser.


Når jeg superviserer i grupper, arbejder jeg meget bevidst på at inddrage de ressourcer, som findes i gruppen af fagpersoner som helhed.

Supervisionsgruppe for psykologer – f.eks. mhp. autorisation eller specialistgodkenelse- etableres løbende.